divendres, 15 de maig de 2015

VOLEM LLOCS DE FEINA

CREACIÓ DE LLOCS DE FEINA, UN OBJECTIU PRIORITARI


Un dels objectius principals per als propers anys ha de ser la creació de llocs de feina. Reduir de forma significativa la taxa d'atur que en aquests moments ens trobem és l'única forma de sortir de la crisi econòmica actual i d'evitar les situacions d'emergència social que s'estan donant.

Aquest objectiu s'ha de treballar des de tots els nivells de l'administració: estatal, autonòmica, insular i municipal.

L’ Agrupació de persones electores, Volem Sant Lluís, ha introduït dins del seu programa electoral i en tots els apartats que el composen mesures per a la creació de llocs de feina.

Que es promogui l'atenció als nostres majors dins del seu àmbit familiar requereix la creació de llocs de feina de cuidadors i cuidadores d'aquestes persones, des de l'Ajuntament ha d'existir una clara disposició de facilitar aquesta opció per a les famílies que així ho escullin i per tant s'ha de tenir un equip format de persones d'atenció al domicili.

L'opció d'un turisme sostenible i diversificat, més enllà del sol i platja, és un jaciment de treball poc desenvolupat a la nostra illa i permet la creació de llocs de feina molt més estables en poder existir fora de la temporada d'estiu. Des de l'Ajuntament ha d'existir el compromís clar de potenciar aquelles iniciatives que apostin per  un turisme de natura, d'esport o cultural.

Activar el creixement i la consolidació de cooperatives de treball que pugui permetre generar ocupació estable en base a clàusules socials a les licitacions municipals i condicions especials per a cooperatives és una excel·lent forma de promocionar l'economia social, promoció que és un dels principals eixos de Volem Sant Lluís.

Fomentar el coneixement i consum dels productes agraris menorquins és una forma d'impulsar i ajudar al primer sector i intentar conservar els llocs de feina d'aquest sector i a la vegada de crear noves iniciatives.

Amb aquestes iniciatives, i amb totes aquelles que puguin arribar des de la ciutadania encaminades a la creació de llocs de feina sota els paràmetres de sostenibilitat i de justícia social, des de Volem Sant Lluís estem convençuts que la creació de llocs de feina és possible.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada